Home/Introduction

sCat3-3

วิวัฒนาการการใช้พื้นไม้ของสังคมไทยในอตีด จากตลาดพื้นไม้จริงที่พวกเราเรียกกันว่า “ไม้ปาร์เก้” คือการนำไม้ท่อนใหญ่จากธรรมชาติมาแบ่งขนาด ไม้ท่อนใหญ่ที่ได้จากธรรมชาติถูกนำไปใช้เป็นแผ่นไม้กระดาน ส่วนไม้ชิ้นเล็กๆถูกนำมาทำเป็นไม้พื้นบ้าน ที่เราเรียกว่า “ไม้ปาร์เก้

ในสมัยก่อนไม่มีการใช้สารเคมีเราจึงนำไม้ปูบนพื้นบ้านโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคลือบแลกเกอร์ยูริเทนหากพื้นบ้านที่เราปูด้วยไม้นั้นมีเสี้ยนเราจะใช้วิธีการขัดแต่งผิวหน้าของพื้นไม้ จากนั้นวิวัฒนาการของพื้นไม้ก็เริ่มมีการนำขี้ผึ้งมาขัดพื้นไม้บ้านให้ลื่น เพื่อป้องกันฝุ่น กันน้ำซึมเข้าสู่พื้นไม้ และยืดอายุการใช้งาน เนื่องจากว่าน้ำและฝุ่นก่อให้เกิดรา และการบวมของพื้นไม้ได้นั้นเอง

เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีการนำสารเคมีบางชนิดเข้ามาใช้เคลือบผิวหน้าวัสดุพื้นไม้ จากการใช้กำลังของคนในการขัดและเคลือบ ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือผลิตพื้นไม้ที่ทันสมัยมากขึ้น จากพื้นไม้ปาร์เกต์ธรรมดาในสมัยก่อนที่ใช้กำลังคนในการผลิต ก็กลายเป็นไม้พื้นที่เราเรียกกันว่า “พื้นไม้สำเร็จรูป” ซึ่งลดขั้นตอนในการขัดแต่ง ทำสี และเคลือบผิว ซึ่งทำให้การติดตั้งสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ความนิยมพื้นไม้สำเร็จรูปในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจากอดีตนั้น เพราะการก่อสร้างในปัจจุบันนั้นเป็นไปในทางอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ตลาดของอุตสาหกรรมพื้นไม้สำเร็จรูปในประเทศนั้นมีทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับปัจจัยทางด้านเวลาในการก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ พื้นไม้สำเร็จรูปจึงตอบโจทย์ความต้องการพื้นไม้ในปัจจุบันนี้ได้

พื้นไม้สำเร็จรูปถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยมีการนำมาใช้ทดแทนวัสดุปูพื้นประเภทอื่นๆเช่นพรมหินอ่อนและกระเบื้องเป็นต้นเนื่องจากไม้พื้นสำเร็จรูปมีความสวยงามความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและติดตั้งรวมทั้งเรื่องความสะอาดมากกว่าวัสดุปูพื้นประเภทอื่น