Home/Wood Floor Installation

การติดตั้งพื้นไม้
1. เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. วางแผนในการติดตั้งแนวการปูของพื้นไม้ในทิศทางเดียวกับแสงหรือปูในตามแนวยาวของห้อง
3. ตรวจเช็คพื้นที่ห้อง ในส่วนของห้องที่มีความกว้างและยาวมากกว่า 10 เมตร ควรมีระยะเว้นช่วงในการติดตั้งทุกๆ ระยะ 10 เมตร เพื่อช่วยในการขยายตัวของพื้นไม้
4. เตรียมพื้นก่อนปูพื้นไม้สำเร็จรูป ในส่วนของการเตรียมพื้นคอนกรีตใหม่ต้องเทมาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเป็นพื้นคอนกรีตขัดมันเรียบและได้ระดับ ในส่วนของการปูกับพื้นเดิม พื้นที่นั้นต้องเป็นวัสดุที่มีความเรียบได้ระดับ และพื้นผิวแข็ง ถ้าอยู่ในสภาพดี ไม่มีการหลุดร่อนหรือโค้งงอ ก็สามารถติดตั้งทับได้ ในส่วนของวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม จำเป็นต้องรื้อออก และตรวจสอบพื้นที่ว่าอยู่ในสภาพพร้อมปูหรือไม่
5. ตัดวงกบในส่วนด้านล่างเพื่อทำการสอดพื้นไม้เข้าไป
6. เริ่มต้นการปู ควรเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนเสมอ เพราะจะช่วยให้ง่ายในการไสไม้ในแผ่นริมผนัง และเว้นระยะพื้นไม้ตามข้อ 3.
7. ปูพื้นไม้ในแผ่นต่อไป เนื่องจากโดยมากพื้นไม้สำเร็จรูปในปัจจุบันเป็นระบบคลิ๊กล็อคแบบเข้ามุม 45องศา ในการเข้ารอยต่อของพื้นไม้ โดยเริ่มจากซ้ายมือปูไปจนหมดแถวและนำแผ่นสุดท้ายของแถว1 นำไปเป็นแผ่นแรกของแถว2 และทำการติดตั้งต่อเนื่องไปจนจบห้อง ข้อสำคัญ ระยะเยื้องของรอยต่อหัวไม้ต้องไม่น้อยกว่า 40 ซม.
8. เป็นขั้นตอนของการติดตั้งในส่วนของพื้นที่พิเศษ เช่น ในส่วนของราวลูกกรงบันไดหรือท่อที่โผล่มา ให้ทำการตัดในส่วนหัวและท้ายของพื้นไม้ และนำมาประกอบกันจะทำให้ได้รอยต่อที่เรียบสนิท