• ภัทรไพรเวท-แอท-โมโนเม้นท์-จ.ภูเก็ต พื้นไม้ ผนังไม้ พื้นไม้จริง กระเบื้องลายไม้ พื้นไม้

ภัทรไพรเวทแอทโมโนเม้นท์ / ภูเก็ต

สถานที่ : โครงการ ภัทรไพรเวท แอท โมโนเม้นท์ (อาคารพาณิชย์) / จ.ภูเก็ต

ขนาดพื้นที่ : 1,500 ตารางเมตร

ชนิดสินค้า : –

รหัสสี : –

About the Author: