พื้นVinyl

พื้นVinyl ความหนา 4 มม. งาน : ติดตั้งพื้นVinyl ประเภท : วัสดุพื้นVinyl ความหนา 4 มม. สถานที่ติดตั้ง : NOBLE REMIX  SUKHUMVIT 36 VINYL FLOOR : WASH OAK