พื้นไม้สัก

พื้นไม้สัก   งาน : ติดตั้งพื้นไม้สัก SOLID TEAK WOOD FLOOR ประเภท : พื้นไม้สัก #ขัดแบบไร้ฝุ่น เคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทนสูตรน้ำ สถานที่ติดตั้ง : THE PLANT CHAENGWATTANA