DUO Special เดือนกันยายน

Sale พื้นไม้ Free ผนังไม้

DUO Special เดือนกันยายน Sale พื้นไม้ Free ผนังไม้

Sale พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ราคาพิเเศษ เมื่อซื้อสินค้าครบ 20,000 บาท

Free ผนังไม้ Original Wooden Brick 1 ตารางเมตร มูลค่า 2,500 บาท

หมดเขตวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DUO Special เดือนกันยายน Sale พื้นไม้ Free ผนังไม้ Sale พื้นไม้เอ็นจิเนียร์

Engineered Floor / พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ทำสีสำเร็จ

ราคาเริ่มต้น 1,550 บาท / ตรม.

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของผิวไม้และความกว้างของแผ่นไม้

ราคาที่นำเสนอเป็นราคาเฉพาะวัสดุ ไม่รวมค่ติดตั้ง

Wooden Brick

ผนังไม้จริง แบบลายก่ออิฐ จำนวน 1 ตรม. มูลค่า 2,500 บาท FREE

เมื่อซื้อวัสดุพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ครบทุก 20,000 บาท

รายการส่งเสริมการขายข้างต้น นำเสนอเฉพาะวัสดุ ยังไม่รวมงานติดตั้ง