รื้อถอนพื้นไม้เดิมและติดตั้งวัสดุ

 

 

ผลงาน : งานรื้อถอนพื้นไม้เดิมและติดตั้งวัสดุ
ประเภท  : กระเบื้องยาง (NOV401)
สถานที่ติดตั้ง : บ้านพักอาศัย ย่านบางกรวย