พื้นไม้สัก

 

งาน : ติดตั้งพื้นไม้สัก SOLID TEAK WOOD FLOOR
ประเภท : พื้นไม้สัก #ขัดแบบไร้ฝุ่น เคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทนสูตรน้ำ
สถานที่ติดตั้ง : THE PLANT CHAENGWATTANA