งานติดตั้งพื้นไม้จริง ผิวหน้าไม้วอลนัท

งาน : ติดตั้งพื้นไม้จริง ผิวหน้าไม้วอลนัท
ประเภท : พื้นไม้จริง ผิวหน้าไม้วอลนัท
สถานที่ติดตั้ง : SUKHUMVIT 53
ENGINEERED FLOOR : WALNUT SURVEY FOR FLOORING READINESS AND INSTALL