บ้านพักอาศัย จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงาน : งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง 4 มม.
Color  : Natural Oak
สถานที่ติดตั้ง : บ้านพักอาศัย จ.กาญจนบุรี