ติดตั้งวัสดุพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ โครงการ Amaranta Residence

ผลงาน : งานติดตั้งวัสดุพื้นไม้เอ็นจีเนียร์
ประเภท  : ไม้เอ็นจีเนียร์ ผิวหน้าไม้ OAK ย้อมสี Norwegian
สถานที่ติดตั้ง : โครงการ Amaranta Residence