ซ่อมแซมพื้นผิวงานตกแต่งด้วย Softwax

สำหรับงานเก็บรอยต่อ รอยขูดขีด หรือรูขนาดเล็กบนพื้นผิวงานตกแต่งภายในต่างๆ โดยเติม Softwax และปรับแต่งด้วยอุปกรณ์พิเศษ Applicator คุณสมบัติ: มีความนิ่ม และจุดหลอมเหลว เท่ากับ 74 องศาเซลเซียส