งานติดตั้งกระเบื้องยาง

 

งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง 3 มม.
Color : Teak (B-07)
สถานที่ติดตั้ง : กองบัญชาการกองทัพไทย (เวที)