งานติดตั้งพื้นไม้จริง (Solid)

 

งานติดตั้งพื้นไม้จริง (Solid)
Color : Oak
สถานที่ติดตั้ง : Aequa Condo