งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง 4 มม.

 

งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง 4 มม.
Color : Natural Oak
สถานที่ติดตั้ง : เทศบาลเมืองสระบรุี