งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง SPC 5.5 มม.

 

 

งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง SPC 5.5 มม.
Color : Laguna
สถานที่ติดตั้ง : Wyne Condo